REGULAMIN SKLEPU

1.INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem WIANKI.SKLEP.PL ( zwanego dalej sklepem ) jest: Emilia Goździk

DANE KONTAKTOWE:

Działalność nierejestrowana wianki dekoracyjne

Emilia Goździk
Mała Wieś 374
32-002 Wieliczka
mail: kontakt@wianki.sklep.pl
telefon: 501 041 361

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną wianków dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet, skierowaną do pełnoletnich osób fizycznych oraz przedsiębiorstw zwanych dalej Klientem.

3. Informacje zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienia składane na stronie Sklepu są rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.

2. OFERTA

1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto.

3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji  promocyjnych na stronach Sklepu, bądź prowadzania w nich zmian.

4. Ceny podane na stronach Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te podane są w formularzu zamówienia i widoczne w koszyku podczas składania zamówienia.

3. ZAMÓWIENIE

1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie wianki.sklep.pl.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia.

3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu środków z tytułu zakupu oraz kosztów dostawy na rachunku Sprzedającego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeżeli:

a. formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony,

b. w przypadku braku zaksięgowania środków w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, chyba, że Klient ustali ze Sprzedającym dodatkowy termin zapłaty,

c. w wyjątkowych sytuacjach Sprzedający jest w stanie zrealizować zamówienie z opóźnionym terminem wysyłki pod warunkiem, iż maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, na koncie sklepowym zostaną zaksięgowane środki z tytułu zakupu produktów,

d. sprzedający nie akceptuje zamówień, których termin realizacji ( wysyłki ) ustalany zostaje wyłącznie  przez Kupującego i przekracza 7 dni chyba, że na konto sklepu zostaną przesłane środki z tytułu zakupu produktów. Wówczas, Sprzedający zrealizuje zamówienie w terminie ściśle wskazanym przez Kupującego.

5. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane sprzedający zobowiązuje się do zawiadomienia o tym fakcie Klienta oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej, jeśli Klient dokonał zapłaty lub ustalenia z Klientem dodatkowego terminu realizacji zamówienia.

6. Na życzenie klienta, po realizacji zamówienia Sprzedający wystawi kupującemu dowód zakupu.

7. Dokonywanie zmian w zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail : kontakt@wianki.sklep.pl oraz telefonicznie pod numerem 501041361.

8. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem kontakt@wianki.sklep.pl . Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Zgodnie z Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: ...w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. Klient ma prawo kontaktowania się ze sklepem w celu uzyskania odpowiedzi na różne, nurtujące pytania za pośrednictwem e-mail: kontakt@wianki.sklep.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 501041361.

10. Sprzedający ma obowiązek odpowiedzi na pytania do 48 godzin.

4. DOSTAWA

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. W przypadku zamówień o wadze nieprzekraczającej 30kg., koszt wysyłki podany jest w zamówieniu podczas jego składania.

4. Dodatkowo Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki, gdyby rozmiar i waga przesyłki były niestandardowe.

5. Czas realizacji zamówienia odbywa się w ciągu trzech dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie na rachunku Sprzedającego. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się, o czym Sprzedający informuje Klienta telefonicznie lub mailowo.

6. Niektóre produkty dostępne mogą być jedynie na zamówienie, wówczas czas realizacji takiego zamówienia może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

5. PŁATNOŚCI

1. Płatności z tytułu zamówień składanych w sklepie internetowym WIANKI.SKLEP.PL mogą być realizowane przez Kupującego przelewem krajowym  na konto bankowe  o numerze 19 1140 2004 0000 3202 1348 0142.

6. POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonym oryginalnym opakowaniem producenta. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-maila kontakt@wianki.sklep.pl. Sprzedający bez zwłoki przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez Kupującego adres e-mail.

3. Zwracany towar powinien być wysłany niezwłocznie, na koszt Kupującego, nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wyłącznie na adres:

Emilia Goździk
Mała Wieś 374
32-002 Wieliczka
mail: kontakt@wianki.sklep.pl
telefon: 501 041 361

4. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie, lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu zwróconego towaru, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę wraz z kosztem dostawy do Klienta przelewem na konto.

5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Klient w całości. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, Klient zwracając paczkę ponosi koszt wysłania oraz koszt odesłania paczki.

6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. REKLAMACJE

1. Po otrzymaniu przesyłki, Klient zobowiązany jest ją rozpakować w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu, Kurier zobowiązany jest sporządzić protokół szkody podpisany zarówno przez Klienta jak i kuriera. Po sporządzeniu wskazanego protokołu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu szkody sporządzonego w sposób opisany powyżej.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady, wówczas  jest on uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.

3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie zgłoszenie tego faktu w formie wiadomości e-mail.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail  kontakt@wianki.sklep.pl  wraz ze zdjęciami wady i jej opisem.

6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, na prośbę Sprzedającego, reklamowany towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, dobrze zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami, na adres:

Emilia Goździk
Mała Wieś 374
32-002 Wieliczka
mail: kontakt@wianki.sklep.pl
telefon: 501 041 361

9. Po otrzymaniu zareklamowanego towaru Sprzedający wyśle Klientowi nowy lub naprawiony towar lub niezwłocznie zwróci pieniądze.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu firmie kurierskiej, z którą Sprzedający aktualnie współpracuje.

4. Sprzedający zapewnia swoim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.Administratorem danych osobowych jest:

Emilia Goździk
Mała Wieś 374
32-002 Wieliczka
mail: kontakt@wianki.sklep.pl
telefon: 501 041 361

Dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Sklep Wianki.sklep.pl posługuje się plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji użytkownika, ostatnio oglądanych produktów i stron sklepu. Mogą być także wykorzystane do re-marketingu. Sprzedający zwraca uwagę, że jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sprzedającego stron internetowych, to nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sprzedający zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.Materiały reklamowo – promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego  linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu.Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych proszę zgłaszać na adres: kontakt@wianki.sklep.pl.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientek a Sprzedającym.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozywającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia umowy jest język polski.

5. Klient potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.